diy-roof-top

Направи си сам покрив

Как да изчислим и остойностим необходимите материали за ремонт или направа на скатен покрив.

Част І

Съвременните скатни покриви, благодарение на изключителното развитие на технологиите в строителството и използването на модерни и енергоспестяващи материали, се превърнаха в особено важни архитектурни и конструктивни елементи, придаващи на всяка една сграда индивидуален и характерен вид и осигуряващи й необходимата защита.

В настоящата статия ще се постараем да насочим вниманието Ви към необходимите материали и аксесоари за един съвременен покрив от бетонови керемиди, както и към практичните начини за определяне количествата на тези материали, без да се прибягва до услугите на квалифицирани специалисти.

Съветите ни ще са насочени към клиентите, които нямат специална подготовка, а биха желали да изчислят достатъчно точно необходимите материали за скатния покрив, без значение дали става дума за ново строителство или ремонт, препокриване и  модернизиране  на съществуващ такъв. Тези съвети ще Ви помогнат и да си направите и предварителен бюджет.

Изходни данни
За изготвянето на количествената сметка за даден обект,  първото и задължително условие е да разполагаме с технически или работни чертежи, включващи: ситуация, план на покрива, разрези- напречни и надлъжни, и фасади. Когато ще се прави само препокриване на съществуващ покрив, най-често липсват чертежи. В такъв случай е необходимо да се направи заснемане на покрива, като на скиците се нанесат всички необходими размери на била, стрехи улами и челни дъски.

Към необходимите изходни данни следва да причислим и всички специфични изисквания на проекта или клиента относно: вида на керемидите, начина на подреждане, цвета им и други.

Определяне на броя на необходимите керемиди

керемиди

Керемиди Техносим – Бриз, Онда, Плано

В каталозите на Masterbox за бетонови керемиди са дадени методите и формулите, чрез които специалистите могат бързо и точно да определят площта на покрива, необходима за определяне броя на керемидите.

Както бе казано по-горе, в настоящите съвети ще Ви дадем възможност да не прибягвате до помощта на квалифицирани специалисти, за да си определите необходимите бетонови керемиди и елементи. Затова за сметките е достатъчно  да знаете площта на последната /покривна/ плоча и ъгъла при стрехата в градуси (или наклона на покрива). Изчислението ще се извърши съгласно приложената таблица и формулата:

(Площ скатен покрив) = F (Площ на покривна плоча) x Cr (Коефициент на редукция); {m²}

Пример:
Знае се ,че покривната плоча е с площ F = 150 м² и ъгълът при стрехата е 18°.
Тогава  S  = 150 м² х 1,05 = 157,5 м²

Ако наклонът на покрива е даден в съотношение 1:3, то  Cr = 1,05, следователно:
S = 150 м² х 1,05 = 157,5 м²

Вече имате площта на покрива, което Ви дава възможност да определите необходимия брой керемиди:

Х (Необходим брой керемиди) = S (Площ скатен покрив) х 10 бр/м²; {бр.}

Тази формула важи за керемидите тип ниска и средна вълна, Бриз и Онда, и при положение, че покривът е четирискатен. В този случай няма да се използват крайни десни и крайни леви керемиди. За всички останали случаи /двускатни и съчетани покриви/ и за плоските керемиди, модел Плано, формулата има следния вид:

Х (Необходим брой керемиди) = S (Площ скатен покрив) х 11 бр/м²; {бр.}

Опитът ни показва , че закръгляването на броя на керемидите към цяло пале, в повече от необходимия, винаги е най-правилното решение.

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА БИЛОТО

Капаци

Керемиди

Капаци Техносим

На всеки чертеж с план на покрива  са нанесени покривните линии, които показват местата и дължините на билата и уламите. Те определят и вида на покрива- двускатен, четирискатен или съчетан. От плана на покрива изваждаме дължините на билата, които ако не са котирани, се определят по познатите геометрични формули. Веднага трябва да подчертаем, че при наклонените била трябва да се съобразяваме и с редуциращия коефициент. Броят на капаците се определя по формулата:

Х (Необходим брой капаци) = L (дължина било в m) х 2,7 бр./м; {бр.}

SHOPPING CART

close