,

Тухла Младост Енерго блок 12 12/33/24


Сравни
Блок с вертикална кухини
Размери:120 x 330 x 238 NF
Тегло: 6.95 кг/бр.
Якост на натиск : 12 N/mm2
Разходна норма: 12.1 бр./кв.м
Броя в палет: 144 бр.
Бруто тегло на палет : 1020 кг
Произведено в Сърбия

1.75 лв.

Тези керамични блокове за зидане се произвеждат във фабриките ИГМ МЛАДОСТ-РАД Власотинце и ИГМ МЛАДОСТ-ТМП Мала Плана. Благодарение на големите инвестиции и влагания в нови съоръжения и технология, от вече добре известната и качествена суровина са получени продукти, които дават възможност за съвременно строителство. Непрекъснат вътрешен контрол на качеството. Всички продукти притежават сертификати за качество, издадени от европейски признати институти. Също така, всички продукти притежават знака СЕ (Директива на ЕС за строителни продукти 89/106/ЕЕС), издаден от CIES на института в Стара Загора, България, който е упълномощено тяло от страна на ЕС за тестване и сертифициране на продукти по стандартите на ЕС.