Варо-циментова мазилка Баумит Примо 2 – 40кг

Едрина на зърното:  ок. 2 mm

10,98 лв.

В наличност

Код: MB_22736 Категория:
Варо-циментова мазилка Баумит Примо 2 – 40кг

 

Варо-циментова машинна мазилка за външно и вътрешно приложение в зърнометрия 2 мм.

Особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.
–   за бързо измазване на неравни зидарии
–   препятства проникването на вода
–   подходяща за сутерени и мокри помещения

Опаковка :   40 kg торба
Пропускливост на водни пари:  ок. 15 – 35 (таблична стойност, EN 1745:2002)
Якост на натиск:  > 2.5 N/mm²
Плътност на сухата смес:  ок. 1600 kg/m³
Максимална дебелина:  30 mm на една ръка
Минимална дебелина:  20 mm (отвън)
Якост на опън при огъване:  > 1 N/mm²
Разход на Варо-циментова мазилка Баумит Примо 2 – 40кг :  ок. 16 kg/m²/cm
Покриваемост:  ок. 1.25 m²/торба при 2 см дебелина на слоя
Направна вода:  ок. 7 – 8 l/торба
Палет:  1 палет = 35 торби = 1 400 кг