Циментова замазка Баумит Солидо Е225 – 40кг

9,30 лв.

В наличност

Код: MB_46593 Категория:

Циментова замазка Баумит Солидо Е225 – 40кг

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

*Лесна за полагане
*Също и за външно приложение
*За подово отопление без добавки
*Да се спазва точно количеството вода упомената на торбата на продукта. Да не се работи „земно – влажно“.

Опаковка: 40 kg торба
Съхранение: 9 месеца
Якост на натиск: > 20 N/mm²
Плътност на сухата смес: ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване на Циментова замазка Баумит Солидо Е225 – 40кг: > 5 N/mm²
Разход: ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост: ок. 2 m²/торба при 1 cm дебелина
Клас на якост: CT C20 F5 съгласно БДС EN 13813
Направна вода: ок. 3.5 – 4 l/торба
Едрина на зърното: до 4 mm
Палет: 1 палет = 35 торби = 1 400 кг