Геотекстил

Цената е за 1 кв.м

1,62 лв.1,92 лв.

Код: MB_43865 Категория:

Геотекстил

Геотекстилът е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични,  изкуствени и/или естествени влакна посредством механично  уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. Наричани още геосинтетика, тези продукти се използват в строителната дейност. Геотекстилът е идеален за дрениращи, сепариращи(отделящи) слоеве, филтри, укрепване на насипи (диги) и  скатове, и др.

Цената е за 1 кв.м

Избери размер:

100гр/кв.м, 150гр/кв.м