Комин SCHIEDEL Klasik Plus ф200 – сет 7 м

738,72 лв.

SCHIEDEL Klasik Plus

КОМИН ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ГОРИВА 

Един сет е предназначен за изграждане на комин с височина от 7 метра и съдържа следното:

 • 21 бр. бетонови коминни тела 36/36 см
 • 17 бр. керамични тръби ф200
 • 1 бр. керамична тръба с отвор за вратичка
 • 1 бр. керамична тръба за връзка на 90 градуса
 • 7 бр. плочи от каменна вата
 • 1 бр. външна вратичка
 • 1 бр. вътрешна вратичка
 • 1 бр. дилатационна розетка
 • 2 бр. кит за свързване на керамични тръби
 • 1 бр. суха терноустойчива смес за зидане на комини
 • 1 бр. покриваща плоча
 • 1 бр. кондензоуловител
 • 1 бр. вентилационна розетка

Изчерпан