Охранително гърне (камбана) за ТСК

22,80 лв.

Охранителното гърне се характеризира с това, че се монтира най-често на път или тротоар, там, където е нужно да се ползва тишет за задвижването на спирателна арматура вкопана под земята. Има капак, който ни осигурява лесен достъп до тишета.

В наличност

Материал

кранове, канели и водомери