Филц – 25кг

БИКСТОН

Вид: фракция  5 – 40 мм

Употребата на естествени инертни материали в съвременното строителство придобива все по-големи мащаби. Поради големия брой предимства, които имат те успешно се наложиха на българския и световен пазар и непрестанно увеличават своето приложение. Инертните материали взимат „дейно участие” в пътната и благоустройствена инфраструктура, домакинството и градинарството. Този преработен материал може да бъде успешно внедрен и в различни бетонови и газобетонови изделия и тухли.

2,76 лв.

SHOPPING CART

close